English to Kyrgyz Meaning of break - тыныгуу


Break :
тыныгуу

тыныгуу, авария, сыныктары, чартылдоо, сынган жер, жыртыгын, түпсүздүк, газеттин, кийлигишүү, ажырашуу, бөлүп салуу, аружан, таратуу, куралсыздандыруу, куугунтуктоо, кармагандык, текшерүү, бузган, бузуу, карама-каршы, кесилиш, тартыша, Ядролук бөлүнүү, жука, атырылып чыгуу, таштак жер, эркиндик, майдолоо, мөөр, чемпион, кечигүү, тоскоолдук, жоготуу, ажыратуу, кыйроо, жылдыруу, кармоо, токтотуу, көрүнүшү, пайда болушу, көрүнүп, денеде, кемитүү, модул, чыгаруу

тыныгуу, талкаланат, кысуу, алдын, басаңдатуу, кийлигишүү, бөлүү, бузуп, токтотуу, жаруу, көрүнүшү, келүү, келген, жаз, өнүктү, билдирүү, ачыкка, алып чыгып,, дем алуу, жабышып, бөлүктөргө талкалайт, сынган жер, көз жаш, сындыруу, төмөндөтүү, жок кылуу, күнөө кылуу, чартылдоо, эркелетүү, кылып, ачууланып, табылган, чыгуу, ашышы, бүтөбүз, кесүү, бөлүнгөн, өткөөлдү тосуу, ачып, чыгаруу, коюу, жокка чыгаруу, бөлүнүү, бузуу, бузган, карама-каршы, басуу, жайлатуучу, отуруу, иштеткиле, уйрөтүү, банкрот деп барып,, сөзсүз, Эстеликти, банкрот, белгилөө, өтүп кетет, бөлүнүшүү, Бир мезгилдин акырына карата, үзүүнү, менен аркылуу, кууп жиберүү, алып чуркайт, токтоо, кечигиши мүмкүн, убактысын узартуу, таштап коюу, таштап үстүнөн, жарылып чыгып, билүү, Кен

тыныгуубузулуп жататтыныгуулар
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of break in English
Noun(1) some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity(2) an unexpected piece of good luck(3) (geology(4) a personal or social separation (as between opposing factions(5) a pause from doing something (as work(6) the act of breaking something(7) a time interval during which there is a temporary cessation of something(8) breaking of hard tissue such as bone(9) the occurrence of breaking(10) an abrupt change in the tone or register of the voice (as at puberty or due to emotion(11) the opening shot that scatters the balls in billiards or pool(12) (tennis(13) an act of delaying or interrupting the continuity(14) a sudden dash(15) any frame in which a bowler fails to make a strike or spare(16) an escape from jail
Verb(1) terminate(2) become separated into pieces or fragments(3) render inoperable or ineffective(4) ruin completely(5) destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments(6) act in disregard of laws, rules, contracts, or promises(7) move away or escape suddenly(8) scatter or part(9) force out or release suddenly and often violently something pent up(10) prevent completion(11) enter someone's (virtual or real(12) make submissive, obedient, or useful(13) fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns(14) surpass in excellence(15) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret(16) come into being
Examples of break in English
(1) line break(2) strategies used to break the union(3) I need a break from mental activity(4) break the chocolate into pieces(5) When you see a colleague struggling, walk him to the vending machine for a break .(6) WordPerfect allows you to mark a block of text as not permitted to be interrupted by a page break .(7) While they were successful in obtaining Rich's resignation, they could not break his spirit.(8) Having set up the venue themselves, they left for a break but on their return found the hall locked again.(9) Will people want to honour her, as they did then, or will the extended bank holiday designated for this purpose simply pass off as a pleasant break ?(10) It was also viewed by its architects as a way to break the power of the elite, who are still very much in control.(11) Students come here to eat, drink and take a break from school work.(12) don't scratch it or you'll break the skin(13) The Canadian Cancer Society is urging smokers trying to quit to plan out how they are going to break their habit.(14) This great weather is sure to break soon so lets all enjoy it while it lasts.(15) The club will run until June, break for the summer and resume again in September.(16) it's a break with the way the business was run
Related Phrases of break
Synonyms
M
1. break ::
тыныгуу
5. recess ::
эс алуу
6. disintegrate ::
талкаланат
7. crush ::
кысуу
8. stave ::
алдын
9. kibble ::
kibble
10. impair ::
басаңдатуу
11. interrupt ::
кийлигишүү
12. disband ::
бөлүү
13. transgress ::
бузуп
14. discontinue ::
токтотуу
15. split ::
жаруу
17. appear ::
көрүнүшү
18. arrive ::
келүү
19. come ::
келген
20. spring ::
жаз
21. evolve ::
өнүктү
22. express ::
билдирүү
23. disclose ::
ачыкка
24. bring out ::
алып чыгып,
25. breathe ::
дем алуу
26. cleave ::
жабышып
27. crush into pieces ::
бөлүктөргө талкалайт
28. fracture ::
сынган жер
29. tear ::
көз жаш
30. shatter ::
сындыруу
31. reduce ::
төмөндөтүү
32. remove ::
жок кылуу
33. offend ::
күнөө кылуу
34. crack ::
чартылдоо
35. spoil ::
эркелетүү
36. make angry ::
кылып, ачууланып
37. be discovered ::
табылган
38. come out ::
чыгуу
39. transpire ::
ашышы
40. mangle ::
бүтөбүз
41. cut ::
кесүү
42. separate ::
бөлүнгөн
43. obstruct ::
өткөөлдү тосуу
44. reveal ::
ачып
45. publish ::
чыгаруу
46. put ::
коюу
47. annul ::
жокка чыгаруу
48. divide ::
бөлүнүү
49. furcate ::
furcate
50. violate ::
бузуу
51. breach ::
бузган
52. infringe ::
бузуу
53. contravene ::
карама-каршы
54. overstep ::
бузуп
56. suppress ::
басуу
57. inhibit ::
жайлатуучу
58. sit on ::
отуруу
59. subdue ::
иштеткиле
60. tame ::
уйрөтүү
61. go into bankruptcy ::
банкрот деп барып,
62. fail ::
сөзсүз
63. bust ::
Эстеликти
64. bankrupt ::
банкрот
65. terminate ::
токтотуу
66. determine ::
белгилөө
67. pass away ::
өтүп кетет
68. dissolve ::
бөлүнүшүү
69. end ::
Бир мезгилдин акырына карата
70. break off ::
үзүүнү
72. be through with ::
менен аркылуу
73. expel ::
кууп жиберүү
74. cause to run ::
алып чуркайт
75. pause ::
токтоо
76. be delayed ::
кечигиши мүмкүн
77. adjourn ::
убактысын узартуу
78. defer ::
таштап коюу
79. cease ::
токтотуу
80. prorogue ::
prorogue
81. leave over ::
таштап үстүнөн
82. burst out ::
жарылып чыгып
83. know ::
билүү
84. ken ::
Кен
85. breakdown ::
авария
88. breakage ::
сыныктары
90. cleft ::
жыртыгын
91. chasm ::
түпсүздүк
92. nook ::
газеттин
93. breakup ::
ажырашуу
94. intermission ::
тыныгуу
95. separation ::
бөлүп салуу
96. hiatus ::
аружан
97. dissolution ::
таратуу
98. severance ::
куралсыздандыруу
99. repression ::
куугунтуктоо
100. restraint ::
кармагандык
101. check ::
текшерүү
103. subdual ::
subdual
104. infringement ::
бузуу
105. contravention ::
карама-каршы
107. crossing ::
кесилиш
108. burst ::
тартыша
109. fission ::
Ядролук бөлүнүү
110. cleavage ::
жука
111. eruption ::
атырылып чыгуу
112. laceration ::
таштак жер
113. freedom ::
эркиндик
114. grind ::
майдолоо
116. stamp ::
мөөр
117. champ ::
чемпион
118. hindrance ::
кечигүү
119. impediment ::
тоскоолдук
120. obstacle ::
тоскоолдук
122. loss ::
жоготуу
124. deprivation ::
ажыратуу
125. ruin ::
кыйроо
126. deferment ::
жылдыруу
128. delay ::
кармоо
129. cessation ::
токтотуу
130. suspension ::
токтотуу
132. appearance ::
көрүнүшү
133. emergence ::
пайда болушу
134. apparition ::
көрүнүп
135. incarnation ::
денеде
136. subtraction ::
кемитүү
137. reckoning ::
модул
138. deduction ::
чыгаруу
Antonyms
1. advance ::
жогору жылуу
2. elevate ::
жогору
3. promote ::
жайылтуу
4. raise ::
көтөрүү
Different Forms
break, breaking, breaks
Word Example from TV Shows
So why don't we just do that?
Take a little break?

So why don't we just do that? Take a little BREAK?

Breaking Bad Season 5, Episode 14

All right, then break it off
with the new girl.

All right, then BREAK it off with the new girl.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 7

We're gonna have to take a break.

We're gonna have to take a BREAK.

Breaking Bad Season 5, Episode 15

I might break up with Rebecca.

I might BREAK up with Rebecca.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 21

Break it off,
shake hands, walk away.

Break it off, shake hands, walk away.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 20

English to Kyrgyz Dictionary: break

Meaning and definitions of break, translation in Kyrgyz language for break with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of break in Kyrgyz and in English language.

Tags for the entry 'break'

What break means in Kyrgyz, break meaning in Kyrgyz, break definition, examples and pronunciation of break in Kyrgyz language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History