English to Kyrgyz Meaning of sound - тыбыш


Sound :
тыбыш

сөз, тыбыш, мөөнөт, ызы-чуу, ыйлоо, үн, Эскертүү, түс, курч, күүлөө, кык, шакеги, билдирүү, гүлдөйт, ушак, күркүрөгөн, жооп, жаңырык, жаңылык, маалымат, кулактандыруу, балык ийикпе, сүйлөшүү, шыбыроо, сенек ушак, айландыруу, өкүрүк, жарыялоо, .Суракка, сүйлөө, тил, чакыруу

тыбыш, издейт, шакек, ышкыруу, ойноо, Toot, ызы-чуу, ыйлоо, чакыруу, кылынары айкын, Жар боюнча, тырсылдап, маршал, каркас, айтып, баланын атын, шек, сигнал берүүчү от, өсүп, сунуш, үн, сырткы, жаңырык, сүйлөө, ичине кирүү, билдирүү

дени сак, жакшы, тыбыш, күчтүү, С., Хейл, топтолгон, катуу, терең, жоон, сарамжалдуу, жол, бара-бара, көр, тыкыс, колдонуудагы, так, тирүү, дилгерлүү, тийилбеген, Нарксыздабаган, бүт, аман-эсен, жете элек, зыянсыз, жаракат, курсак, булчуңдуу, сырткы, чоркок, туура, тынч, жагымдуу, пайдалуу, ракта, кааларлык, максатка, акырын чабуу, логикалык, акылдуу, жупуну, сезээрелик, Nearing төрөйбү, бекем, жакшы белгиленген, гигиеналык, сергек, басыгы, Гүлдөй, ишеничтүү, ишенимдүү, кадыр-барктуу, курчпу, одоно түрдө, четки, караңгы, коркунучтуу

тыбыштарттылазымСsoundestойнопSoundingsжымжыртуктооэстүүлүкүндөр
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sound in English
Noun(1) the particular auditory effect produced by a given cause(2) the subjective sensation of hearing something(3) mechanical vibrations transmitted by an elastic medium(4) the sudden occurrence of an audible event(5) the audible part of a transmitted signal(6) (phonetics(7) a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water(8) a large ocean inlet or deep bay
Verb(1) appear in a certain way(2) make a certain noise or sound(3) give off a certain sound or sounds(4) announce by means of a sound(5) utter with vibrating vocal chords(6) cause to sound(7) measure the depth of (a body of water
Adjective(1) financially secure and safe(2) exercising or showing good judgment(3) in good condition; free from defect or damage or decay(4) in excellent physical condition(5) logically valid(6) having legal efficacy or force(7) vigorous or severe(8) free from moral defect(9) (of sleep(10) complete; thorough
Examples of sound in English
(1) His eyes closed gently, as if he was in a sound sleep, his long eyelashes clinging to one another.(2) IÔÇÖve always been a sound sleeper, but the condition is intensified by sleep deprivation.(3) Every person in the village was sound asleep.(4) I felt we were well-informed and the points we made were based on sound logic.(5) Though it does sound like fun if I ever did have to.(6) We had an intelligent team, a very fundamentally sound team that worked together.(7) By using little dialogue and less music, he lets the incidental sound support the film's atmosphere.(8) So I think the most important thing to do is to get a good sound medical and psychiatric diagnosis.(9) that was a sound move(10) The very first night I was sound asleep and I woke to the sound of my dad laughing.(11) A second medical opinion is required, and the patient must be of sound mind.(12) I think that the thrust of the piece is quite sound , and the piece is generally much worth reading.(13) you've had a hard day, by the sound of it(14) I had a sound sleep on the plane and now I'm awake, all rejuvenated to resume work again.(15) The blaring sound of Spanish music twirled round in my head, and the brightly coloured morning sun shone through my closed eyes.(16) The Pistons clearly are a shaken team unaccustomed to taking two sound beatings in a series.
Related Phrases of sound
(1) safe and sound ::
сак-саламат
(2) speed of sound ::
үн ылдамдыгы
(3) sound system ::
үн системасы
(4) sound like ::
үн сыяктуу
(5) sound the horn ::
мүйүз сурнай
(6) sound effects ::
үн эффекттери
(7) sound effect ::
үн таасир
(8) to sound ::
үн
(9) the sound ::
үн
(10) sound wave ::
үн толкуну
Synonyms
Adjective
1. healthy ::
дени сак
2. well-built ::
жакшы курулган
3. well-founded ::
негиздүү
4. reliable ::
туруктуу
5. solvent ::
ээритүүчү
6. deep ::
терең
7. effectual ::
Үзүрлүү
8. level-headed ::
деңгээл-баштуу
9. good ::
жакшы
10. wakeless ::
wakeless
11. well-grounded ::
негизделген
Noun
12. noise ::
ызы-чуу
13. utterance ::
дейт
14. music ::
музыка
15. idea ::
ой
16. channel ::
канал
17. strait ::
кысык
18. speech sound ::
сүйлөө үнү
19. audio ::
аудио
Verb
20. make a noise ::
ызы-чуу кылып,
21. blow ::
ышкыруу
22. pronounce ::
жарыялоо
23. utter ::
сырткы
24. appear ::
көрүнүшү
25. measure ::
ченөө
26. go ::
барып,
27. fathom ::
саржан
28. vocalize ::
муштай
Antonyms
1. illogical ::
логикага сыйбаган
2. incoherent ::
чаржайыт
3. inconsequent ::
inconsequent
4. invalid ::
күчүн жоготту
5. irrational ::
акылсыз
6. unreasonable ::
акылсыз
7. unsound ::
жактан
8. weak ::
начар
Different Forms
sound, sounded, sounder, sounders, soundest, sounding, soundings, soundless, soundly, soundness, sounds
Word Example from TV Shows
You think I'm mad. I sound mad.

You think I'm mad. I SOUND mad.

Game of Thrones Season 6, Episode 6

This is what you sound like:

This is what you SOUND like:

The Big Bang Theory Season 6, Episode 6

I kind of like
the sound of that.

I kind of like the SOUND of that.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

doesn't sound like that at all.

doesn't SOUND like that at all.

Breaking Bad Season 5, Episode 10

but you sound a little crazy.

but you SOUND a little crazy.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 8

English to Kyrgyz Dictionary: sound

Meaning and definitions of sound, translation in Kyrgyz language for sound with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sound in Kyrgyz and in English language.

Tags for the entry 'sound'

What sound means in Kyrgyz, sound meaning in Kyrgyz, sound definition, examples and pronunciation of sound in Kyrgyz language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History