English to Kyrgyz Meaning of turn - бурулуш


Turn :
бурулуш

бурулуш, сурайбыз, сөөк оюну, бутагы, бутак, баян, өзгөртүү, альтернатива, өчүрүп күйгүзгүч, өзгөрүү, ийилген, кайрылуу, ийилүү, каптал, бурулуш жол, айландыруу, асылма, шамал, убакыт, күндүз, узактыгы, колдуна, жээк, бийлөө, суу, кризис, учур, Днплеурула, пункт, тегерек, нерсе, сахна, мезгил, бөлүк-, муун, жанр, стили, колдонуучунун, сактоо, практика, деп атаган, түшүнүк, ык, көрүнүш, Азимжон, жарамдуулук, таянуу, ниет, максат, мисалы,, туура айтуу, Кара ниеттик менен жүрүм-турум, режими, түрү, көздy кызыктырган, бурап,, катуу чыйратуу, газеттин, кыйшык сызык, бурч, кесилиш, кошулуу

бурулуш, ык, жөнүндө-кезеги, жүзү жөнүндө, өсүү, түшөт, болуу, барып,, алуу, шамал, ийилүү, кайра, айлануу, буруш жөнүндө, дөңгөлөк, тооп, өзгөртүү, жокко чыгаруу, катуу чыйратуу, токуу, туйлашып, кайтарып берүү, артка кайрыл, ташуу, альтернативалуу, алмашып соода жүргүзүү, келишпей, Кароосуз, чалдыр, меандр, бурмалабайт, бет, алдыңкы, кароо, куруу, түрү, түзгөн, түзөт, аттанды,, ачуу, жооп, белгиленген, бышкан, жок-жылы, коюу, төмөндөтүү, төмөндөө, капага, Иранга, эңкейиш, бүк, Жигиттер, жаа, далилдөө, айландыруу, өзгөрүү, которуу, түшүндүрүү, белгилөө, кийгизди, орун, Нускасы, кубалоо, жетектөө, жүрүм-турум, жылуу, жиберүү, дарек, жөнөтүү, жеткирүүчү, берүү, иш таштоо, көрсөтүү, гүлдөтө, конус, көздy кызыктырган, катышуу, карагын, Эскертүү, кабарлоо, сактоо, колдонулат, колдонуу, жумшашыбыз, зарылчылыгынан, катушка, жүгүртүү

бурулушбурулупкайрылуукезектешип
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of turn in English
Noun(1) a circular segment of a curve(2) the act of changing or reversing the direction of the course(3) (game(4) an unforeseen development(5) a movement in a new direction(6) the act of turning away or in the opposite direction(7) turning or twisting around (in place(8) a time period for working (after which you will be relieved by someone else(9) (sports(10) a short performance that is part of a longer program(11) a favor for someone(12) taking a short walk out and back
Verb(1) change orientation or direction, also in the abstract sense(2) undergo a transformation or a change of position or action(3) undergo a change or development(4) cause to move around or rotate(5) change to the contrary(6) pass to the other side of(7) pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become(8) let (something(9) move around an axis or a center(10) cause to move around a center so as to show another side of(11) to send or let go(12) to break and turn over earth especially with a plow(13) shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel(14) change color(15) twist suddenly so as to sprain(16) cause to change or turn into something different;assume new characteristics
Examples of turn in English
(1) turn the oven to 200Ôö¼Ôûæ(2) With summer now a memory, and the leaves beginning to turn , its time to prepare to put your boat away for the winter.(3) The engine stirred after the third turn of the key, emitting the guttural gurgle of a badly tuned rally car.(4) In 1993, at the age of 81, Gunnar made himself a wood lathe specifically to turn spheres.(5) they were asked to turn their cards face down(6) it gave me quite a turn!(7) When it got to this point in the game, this was the only time John could go out and turn everything loose.(8) To many in Scotland, Smith is just a comic turn and it's often taken outsiders to recognise her ability to do more than just drop one-liners.(9) she had a nasty turn in the middle of the night(10) However, around the turn of the 15th century, the practice began of having a small chorus sing polyphonically.(11) Industry observers say that the sudden turn of events in the industry has to be assimilated with a note of caution.(12) Do up all buttons, snaps, zippers, etc. before washing and turn the garment inside out.(13) Events in the office continue to take a turn for the surreal.(14) Michael J Fox does a good turn as the voice of Milo, and James Garner's Rourke is evil enough to be engaging.(15) Not wanting to be embarrassed, I shot a 47 on the front nine and really bore down after the turn .(16) They were still active in Central Otago after the turn of the century.
Related Phrases of turn
(1) turn on ::
күйгүзүү
(2) turn right ::
оңго бурулуу
(3) in turn ::
өз кезегинде
(4) turn left ::
буруп кетти
(5) turn over ::
оодаруу
Synonyms
Noun
1. rotation ::
айландыруу
2. change of direction ::
багытта өзгөртүү
3. bend ::
ийилүү
4. opportunity ::
мүмкүнчүлүк
5. service ::
кызмат
6. bout ::
сурайбыз
7. twist ::
катуу чыйратуу
8. play ::
ойноо
9. spell ::
сыйкырлоо
10. turn of events ::
бурулуш окуялар
11. bit ::
бит
12. turning ::
кайрылуу
13. crook ::
бүкүр,
14. good turn ::
жакшы кезеги
Verb
16. change direction ::
өзгөртүү багыты
17. bend ::
ийилүү
18. aim at ::
максат
19. sprain ::
чоюу
20. become ::
болуу
21. convert ::
айландыруу
22. reach ::
жетүү
23. take up ::
жолугушуу
24. move on to ::
жылдыруу боюнча
25. move around ::
түрткү айланасында
26. release ::
бошотуу
27. plow ::
соко
28. reverse ::
жокко чыгаруу
29. call on ::
чакыруу
30. turn over ::
оодаруу
31. ferment ::
ачыткынын
32. wrench ::
жулкуу
33. grow ::
өсүү
Different Forms
turn, turned, turns
Word Example from TV Shows
you turn into Speedy Gonzalez?

you TURN into Speedy Gonzalez?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 19

I don't know
how we can turn it down.

I don't know how we can TURN it down.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 23

...you turn into a zombie.

...you TURN into a zombie.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 9

but I have prayed many times to God
to turn my wife into a pillar of salt.

but I have prayed many times to God to TURN my wife into a pillar of salt.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 24

Then, you know, we turn around

Then, you know, we TURN around

Breaking Bad Season 5, Episode 15

English to Kyrgyz Dictionary: turn

Meaning and definitions of turn, translation in Kyrgyz language for turn with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of turn in Kyrgyz and in English language.

Tags for the entry 'turn'

What turn means in Kyrgyz, turn meaning in Kyrgyz, turn definition, examples and pronunciation of turn in Kyrgyz language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History